• Bài giảng Thuế nhà nước - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Mục tiêu của bộ bài giảng Thuế nhà nước nhằm trang bị cho sinh viên có khả năng nắm vững những kiến thức cơ bản về thuế và kỹ năng tính toán số tiền thuế phải nộp ngân sách của từng sắc thuế. Làm cơ sở để học tập các môn học nghiệp vụ của ngành và vận dụng chúng vào thực tế công tác chuyên môn.

   10 p fbu 24/06/2020 7 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 1 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 1 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Trọng tâm của chương 1 Giới thiệu về thuế - kế toán thuế nằm trong bài giảng Thuế nhà nước nhằm nêu tổng quan về thuế, kế toán thuế, đưa ra các ví dụ. Thuế là một khoản nộp cho Nhà nước được pháp luật quy định theo mức thu và thời hạn nộp. Thuế được hoàn lại cho người nộp gián tiếp và không ngang giá.

   20 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 2 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 2 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Trong Bài giảng Thuế nhà nước Chương 2 Kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm trình bày về tổng quan thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế giá trị gia tăng và các ví dụ minh họa. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ.

   64 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 3 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 3 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung của Bài giảng Thuế nhà nước Chương 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt trình bày về khái niệm, mục đích và đối tượng chịu thuế, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 10 hàng hóa và 6 dịch vụ.

   21 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 4 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 4 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Mục tiêu của chương 4 Thuế thu nhập cá nhân nằm trong bài giảng Thuế nhà nước nhằm trình bày về khái niệm, mục đích của thuế thu nhập cá nhân. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của mỗi cá nhân trong xã hội, trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

   25 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 5 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 5 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung chính trong Bài giảng Thuế nhà nước chương 5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm trình bày về tổng quan thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu, được thu trực tiếp trên thu nhập của các tổ chức, cá nhân SX, kinh doanh có phát sinh thu nhập.

   37 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 6 - ThS. Trần Thị Quỳnh Hương

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 6 - ThS. Trần Thị Quỳnh Hương

  Nội dung của thuế Bài giảng Thuế nhà nước chương 6 Thuế thu nhập cá nhân nhằm trình bày về khái niệm, phân loại, đối tượng nộp thuế. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là Thuế thu nhập cá nhân – Thuế TNCN) là loại thuế trực thu, thu trực tiếp trên thu nhập nhận được của cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định,...

   36 p fbu 24/06/2020 7 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 7 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 7 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung chính của chương 7 Kế toán thuế tài nguyên nằm trong bài giảng Thuế nhà nước nhằm nêu tổng quan thuế tài nguyên, kế toán thuế tài nguyên. Thuế tài nguyên là tài nguyên thiên trong phạm vi chủ quyền của nước CHXHCNVN.

   8 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 8 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 8 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Mục tiêu của Bài giảng Thuế nhà nước Chương 8 Kế toán thuế nhà đất trình bày về tổng quan thuế nhà đất, kế toán thuế nhà đất. Đánh vào nhà ở và đất xây dựng. Đối tượng nộp và chịu thuế: Mọi tổ chức, cá nhân.

   8 p fbu 24/06/2020 6 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 9 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 9 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung của Bài giảng Thuế nhà nước Chương 9 Thuế khác trình bày về thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế môn bài. Thuế môn bài là khỏan thuế cố định mà các đơn vị KD phải nộp theo năm tài chính nhằm trang trải chi phí về quản lý hành chính của Nhà nước.

   18 p fbu 24/06/2020 8 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 10 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 10 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung chính trong chương 10 Thuế thu nhập cá nhân trình bày khái niệm, phân loại thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của mỗi cá nhân trong xã hội, trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

   66 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 11 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Bài giảng Thuế nhà nước: Chương 11 - ThS. Hoàng T.Ngọc Nghiêm

  Nội dung của chương 11 Kế toán thuế xuất nhập khẩu nằm trong bài giảng Thuế nhà nước nhằm trình bày về tổng quan về thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế xuất nhập khẩu. Thue6t1 xuất nhập khẩu là thuế thu ngân sách nhà nước. Kiểm soát điều tiết hàng nhập khẩu, xuất khẩu.

   45 p fbu 24/06/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số