• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 gồm 5 chương với các nội dung chính như: Một số vấn đề chung về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, tài khoản kế toán, tính giá các đối tượng kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p fbu 31/08/2020 14 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán.

   58 p fbu 31/08/2020 9 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Bài giảng Tài chính tiền tệ được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính.

   71 p fbu 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của Bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày Tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và lãi suất tín dụng, ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.

   96 p fbu 31/08/2020 12 1

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1 cung cấp nội dung chính như sau: khái quát chung về giao tiếp kinh doanh, kỹ năng lăng nghe-đặt câu hỏi – truyền thông không lời, kỹ năng thuyết trình trong kinh doanh.

   97 p fbu 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2 cung cấp nội dung chính như sau: Kỹ năng viết báo cáo trong kinh doanh, ứng dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán, ứng dụng kỹ năng giao tiếp trong tuyển dụng.

   139 p fbu 31/08/2020 7 1

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 1 cung cấp những thông tin như mô hình kinh doanh và các điều kiện khởi sự kinh doanh, phát hiện cơ hội kinh doanh và đánh giá tính khả thi, phân tích thị trường và kế hoạch marketing.

   36 p fbu 31/08/2020 8 1

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Khởi sự kinh doanh: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Vốn để khởi sự kinh doanh và kế hoạch thu lợi nhuận, lựa chọn hình thức kinh doanh và trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp, tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh.

   51 p fbu 31/08/2020 6 1

 • Bài giảng Tài chính công: Phần 1

  Bài giảng Tài chính công: Phần 1

  Bài giảng Tài chính công: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng trong phân phối, ngoại tác, hàng hóa và chi tiêu công.

   66 p fbu 31/08/2020 11 1

 • Bài giảng Tài chính công: Phần 2

  Bài giảng Tài chính công: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Tài chính công: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: Phân tích lợi ích – chi phí dự án đầu tư công, khuôn khổ phân tích chính sách thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p fbu 31/08/2020 10 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị theo thời gian của tiền, cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp,..

   75 p fbu 31/08/2020 11 1

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức công tác Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán tiền, vật tư, sản phẩm và tài sản cố định, Kế toán các khoản thanh toán, Kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ cơ quan, Kế toán các khoản thu,...

   142 p fbu 31/08/2020 12 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số