Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 2 - Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ (Accounting for manufacturing and service activities). Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Phân biệt được chi phí và giá thành; hiểu được qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hai hệ thống hạch toán hàng tồn kho khác nhau: kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ; cung cấp thông tin liên quan trên BCTC.