• Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý giải thích các khái niệm tài chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lý tài chính. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp các bạn vận dụng thông tin và khái niệm tài chính một cách thông minh, chính xác để hoạch định và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Tiếp nối...

   97 p fbu 30/04/2020 15 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý cung cấp một nền tảng kiến thức tài chính cơ bản cho những người quản lý; đồng thời hướng dẫn cách vận dụng các thông tin và khái niệm tài chính một cách chính xác nhằm hoạch định và đưa ra những những quyết định kinh doanh hiệu quả. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu đến người...

   101 p fbu 30/04/2020 12 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p fbu 30/04/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.

   19 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 7: TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thương mại điện tử B2C, các công cụ hỗ trợ khách hàng khi mua hàng trực tuyến, dịch vụ khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.

   36 p fbu 30/04/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và đặc trưng của TMĐT, sự khác biệt giữa TMĐT và TM truyền thống, lợi ích của TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p fbu 30/04/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 5: Hệ thống thanh toán điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thanh toán điện tử đặc trưng, thanh toán offline và online, hệ thống ghi nợ và Hệ thống tín dụng, thanh toán Macro và Micro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 8: TMĐT giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.

   30 p fbu 30/04/2020 5 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của TMĐT" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề liên quan tới luật thương mại, vấn đề liên quan tới cá nhân, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p fbu 30/04/2020 4 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 9: Sàn giao dịch thương mại điện tử (e-marketplace)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

   22 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Phần 2 của tài liệu Lý luận và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam sẽ tiếp tục trình bày về: Thực trạng và thực tiễn vận hành cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế giải quyết...

   163 p fbu 31/03/2020 19 1

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Tài liệu giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại như: khái niệm, các yếu tố tác động và quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế giải quyết. Tài liệu gồm có 3 nội dung chính, phần 1 của tài liệu sẽ trình bày những vấn đề lý luận chung về cơ chế giải quyết tranh...

   96 p fbu 31/03/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số