• Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chăm sóc khách hàng, quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bán hàng, người bán hàng bưu điện, kỹ năng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 2

  Nội dung chủ yếu của cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về thị trường Nhật Bản, phân tích hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, thực trạng và giải pháp để tận dụng tốt các ưu đãi theo các Hiệp định AJCEP và VJEPA,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 1

  Hiện nay, Nhật Bản không chỉ là nhà tài trợ ODA lớn nhất mà còn bạn hàng thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong nhiều năm. Đây là một thị trường tiêu dùng vào loại lớn nhất thế giới, đặc biệt đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản-nhóm hàng xuất khẩu thế mạnh...

   102 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế, tranh chấp thương mại quốc tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý giải thích các khái niệm tài chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lý tài chính. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp các bạn vận dụng thông tin và khái niệm tài chính một cách thông minh, chính xác để hoạch định và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Tiếp nối...

   97 p fbu 30/04/2020 16 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý cung cấp một nền tảng kiến thức tài chính cơ bản cho những người quản lý; đồng thời hướng dẫn cách vận dụng các thông tin và khái niệm tài chính một cách chính xác nhằm hoạch định và đưa ra những những quyết định kinh doanh hiệu quả. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu đến người...

   101 p fbu 30/04/2020 15 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.

   19 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 7: TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thương mại điện tử B2C, các công cụ hỗ trợ khách hàng khi mua hàng trực tuyến, dịch vụ khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.

   36 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và đặc trưng của TMĐT, sự khác biệt giữa TMĐT và TM truyền thống, lợi ích của TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p fbu 30/04/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số