• Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

    Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

    Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nâng cao kỹ năng về giao tiếp, trình bày, đàm phán, thuyết phục, vượt qua phản đối, quản lý thời gian và khách hàng, kết thúc vấn đề. Mời các bạn tham khảo bài giảng để góp phần cải thiện những kỹ năng này của bản thân.

     33 p fbu 22/07/2016 139 3

  • Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - GV. Nguyễn Quốc Tuấn

    Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - GV. Nguyễn Quốc Tuấn

    Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp của GV. Nguyễn Quốc Tuấn gồm 6 chương, trình bày về bản chất nghề bán hàng; nghề bán hàng và các yếu tố liên quan; ứng xử với khách hàng; tiến trình bán hàng; người bán hàng giỏi và kinh nghiệm bán hàng.

     389 p fbu 22/07/2016 139 2

  • Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Hasan

    Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - Hasan

    Tài liệu tham khảo Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp giúp các bạn có kiến thức về trình dược viên, kỹ năng marketing và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp về các lĩnh vực này. Hy vọng bài giảng sẽ hữu ích cho các bạn quan tâm.

     55 p fbu 22/07/2016 128 1

  • Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng – ThS. Trần Phi Hoàng

    Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng – ThS. Trần Phi Hoàng

    Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng của ThS. Trần Phi Hoàng trình bày kỹ năng trưng bày, giới thiệu kỹ năng, nghệ thuật thuyết phục, kỹ năng chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng, nghệ thuật xử lý khiếu nại, phản đối. Cùng tham khảo nhé.

     63 p fbu 22/07/2016 119 1

  • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp - Chương 5 "Vi phân hàm một biến - Sơ lược lý thuyết chuỗi số" trình bày những nội dung cụ thể sau: Tìm cực trị một hàm số, đạo hàm của ẩn hàm, một số hàm dùng trong kinh tế, ý nghĩa của đạo hàm, giá trị cận biên, quy luật lợi ích cận biên giảm dần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     28 p fbu 31/03/2018 111 2

  • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp, chương 6 - Hàm hai biến. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Đạo hàm riêng và vi phân cấp 1, Vi phân cấp 1, đạo hàm và đạo hàm riêng của hàm hợp 2 biến, đạo hàm riêng và vi phân cấp 2, hàm ẩn và đạo hàm riêng của hàm ẩn, hàm ẩn hai biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     28 p fbu 31/03/2018 110 2

  • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Sơ lược về toán tử tuyến tính và dạng toàn phương. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ánh xạ tuyến tính - Biểu diễn ma trận; giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương. Mời tham khảo.

     20 p fbu 31/03/2018 110 2

  • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - ĐH Kinh tế

    Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - ĐH Kinh tế

    Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học, kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì, mô hình kinh tế - môi trường, phát triển bền vững, phân tích lợi ích – chi phí.

     22 p fbu 31/12/2018 108 1

  • Bài giảng Toán cao cấp C

    Bài giảng Toán cao cấp C

    Toán cao cấp C là chương trình Toán dành cho sinh viên khối ngành kinh tế. Nội dung bài giảng của Toán cao cấp C gồm 2 phần: Giải tích và Đại số. Phần giải tích gồm những kiến thức cơ bản hàm số, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân, nguyên hàm và tích phân của hàm một biến số. Các khái niệm cơ bản của hàm số nhiều biến số thực.

     128 p fbu 31/12/2018 106 1

  • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4 "Quy hoạch tuyến tính" trình bày những nội dung cụ thể sau: Bài toán mở đầu, các dạng bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình (simplex method). Mời tham khảo.

     20 p fbu 31/03/2018 104 2

  • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

    Chương 1 - Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Nội dung chủ yếu của chương này gồm có: Ma trận, định nghĩa, các phép toán và các phép biến đổi sơ cấp; hạng của ma trận: định nghĩa và cách tính; hệ phương trình tuyến tính; ma trận nghịch đảo: định nghĩa và cách tính; định thức: định nghĩa, tính chất và cách tính; trở lại hệ...

     42 p fbu 31/03/2018 103 4

  • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 3: Bài toán đối ngẫu

    Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 3: Bài toán đối ngẫu

    Chương này trình bày trình bày khái niệm đối ngẫu, các quy tắc đối ngẫu và giải thuật đối ngẫu. Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó.

     18 p fbu 31/12/2018 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số