• Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: Phần 1

  Với 83 câu hỏi và trả lời, nội dung tài liệu tập trung làm rõ các vấn đề pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như: Những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất; đối tượng được Nhà nước giao đất; việc pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; trường...

   138 p fbu 31/03/2020 29 0

 • Ebook Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai 2013: Phần 2

  Ebook Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai 2013: Phần 2

  Qua những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã bao quát được toàn bộ nội dung của Luật, giúp người đọc nắm bắt được những quy định của pháp luật về lĩnh vực nêu trên một cách rõ ràng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   104 p fbu 31/03/2020 25 0

 • Ebook Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai 2013: Phần 1

  Ebook Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai 2013: Phần 1

  Cuốn sách tập hợp những câu hỏi - đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai năm 2013 giúp bạn đọc nắm vững những quy định của pháp luật trong lĩnh vực nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   98 p fbu 31/03/2020 26 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015: Phần 2

  Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động? Mời các bạn cùng tìm hiểu các vấn đề này qua nội dung tài liệu Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật được chia sẻ dưới đây.

   95 p fbu 31/03/2020 29 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015: Phần 1

  Nội dung tài liệu gồm có 152 câu hỏi và trả lời tìm hiểu các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính tài liệu, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động…...

   84 p fbu 31/03/2020 29 0

 • Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung phân tích một số tình huống giao tiếp sư phạm, một số tình huống giao tiếp sư phạm hay, một số mẩu chuyện về giao tiếp sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p fbu 31/03/2020 29 0

 • Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Ebook 300 tình huống giao tiếp sư phạm (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Cuốn sách 300 tình huống giao tiếp sư phạm sẽ trình bày các tình huống xoay quanh những vấn đề cơ bản nhất trong quá trình giao tiếp sư phạm. Phần 1 cuốn sách là các tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên - học sinh, tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên – giáo viên.

   190 p fbu 31/03/2020 29 0

 • Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách giúp người đọc trả lời các câu hỏi: Tôi phải làm gì để giúp học sinh xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết về kiến thức mới; tôi phải làm gì để thu hút sự tham gia của học sinh, tôi phải làm gì để thiết lập duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp; tôi phải làm gì để nhận biết và ghi nhận...

   69 p fbu 31/03/2020 29 0

 • Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật và khoa học dạy học - Luận cứu toàn diện về dạy học hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách gồm 10 câu hỏi mục tiêu, gồm 10 chương, mỗi chương đề cập tới các câu hỏi ở mức độ chi tiết cần thiết, chúng tạo ra một trình tự lập kế hoạch logic cho việc thiết kế quá trình dạy học hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

   53 p fbu 31/03/2020 29 0

 • Tài chánh công (Cuốn I): Phần 1

  Tài chánh công (Cuốn I): Phần 1

  Tài liệu Tài chánh công - Giảng văn dùng trong niên học 1975 (Cuốn 1) - Phần 1 gồm có những nội sung chính sau: Vai trò của chính phủ trong địa hạt tài chánh: Chi tiêu, điều hòa và tài trợ; định nghĩa tài chsinh công; vai trò của ngân khố quốc gia; những tài nguyên riêng biệt của ngân khố; ngân hàng trung ương và nhu cầu tài chính của quốc gia. Mời các...

   175 p fbu 31/03/2020 20 0

 • Tài chánh công (Cuốn I): Phần 2

  Tài chánh công (Cuốn I): Phần 2

  Tài liệu Tài chánh công - Giảng văn dùng trong niên học 1975 (Cuốn I) - Phần 2 gồm có những nội dung chính như: Ngân khố quốc gia và ngân hàng trung ương, tiền trong thực tế, nguyên tắc ngân tài liệu thăng bằng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   113 p fbu 31/03/2020 23 0

 • Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002): Phần 1

  Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002): Phần 1

  Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Tài liệu này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu...

   96 p fbu 29/02/2020 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số